Verze - BPMF(X).EXE


6.7 (04.01.2018)

 • Je možné logovat průběh generování XML a komunikaci s EET. Slouží k lepšímu hledání případných problémů.
  • Pokud v adresáři s aplikací existuje soubor Test.On, vznikne Test.txt, ve kterém je log kroků programu (viz. verze 6.0).
  • Pokud v adresáři s aplikací existuje soubor Log.On, vznikne Log.txt, ve kterém je log komunikace https knihovny. Toto je funkční POUZE u XP verze (BPMFX). Nativní .net https knihovnu nelze logovat.

6.6 (12.04.2017)
 • Nové parametry Credentials, ProxyPwd, ProxyUrl, ProxyUser konfiguračního souboru umožňují nastavit nestransparentní proxy.  Použije se buď Credentials (přihlášení dle uživatele Windows) nebo se nastaví heslo a uživatel pomocí ProxyPwd, ProxyUser.  ProxyUrl nastavuje adresu (a případně port) pro proxy a MUSÍ se uvést jako poslední, protože na následné nastavení uživatele/heslo se již nepřihlíží.

 

CREDENTIALS Přihlášení uživatele dle Windows
PROXYPWD Heslo
PROXYUSER Uživatel
PROXYURL Adresa:port proxy

6.5 (11.3.2017)
 • Rozšíření pramaterů v souboru config.txt nahrazující hodnoty řádkových parametrů. V příkazu volání se MUSÍ zadat správný počet parametrů, ale přes config.txt je možné je změnit. Tímto se řeší např. problém s dlouhými cestami. Prvý parametr pro PKPPlain musí být uveden správně (např. -)

 

CERTPATH Cesta/soubor certifikátu
CERTPWD Heslo certifikátu
IN Vstupní soubor/adresář pro zprávu
OUT Výstupní soubor/adresář pro odpověď
COPY Soubor/adresář pro uložní odesílané zprávy
URL URI EET

 

Příklad použití

CERTPATH=c:\vfp\eet\certifikat\EET_019.p12
CERTPWD=eet
IN=c:\vfp\eet\XMLsec\b.xml
OUT=c:\vfp\eet\XMLsec\v.xml
URL=https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3
COPY=c:\vfp\eet\XMLsec\z.xml


6.1 (28.02.2017)
 • Oprava: Pokud ve vstupním souboru chybělo některé pole potřebné pro PKPPlain a byl prvý parametr volání '-', program se zacyklil.
 • Nová Https knihovna pro BPMFX.
 • Rozšíření logovaných informací (např. chybné parametry v Config.txt).
 • Datum/čas v logu je rozšířen o milisekundy.

6.0 (24.02.2017)
 • Pokud existuje v adresáři soubor Test.On, bude program logovat jednotlivé kroky do souboru Test.txt
 • Pokud existuje v adresáři soubor Config.txt, je při startu programu načten a zpracován jako soubor parametrů. Tímto lze nastavit TimeOut v ms.

Syntaxe Config.txt:
Parametr=hodnota

např. nastavení TimeOut na 7 vteřin
Timeout=7000

Neprovádí se žádná kontrola parametrů. Je možné psát malými i velkými písmeny.


5.4 (21.02.2017)
 • Oprava: Při chybě v certifikátu/heslu nebyl popis chyby uložen do výstupního souboru.

5.3 (16.02.2017)
 • V režimu Automat se nově každé odesílané zprávě generuje unikátní UUID, doposud se pro všechny používalo shodné.

5.2 (13.2.2017)
 • Oprava: V režimu Automat se v případě komunikační chyby do výstupního XML ukládal stále stejný BKP/PKP z prvého dokladu. Kopie odesílaného dokumnetu byla v pořádku a obsahovala správné BKP/PKP.

Popis chování:
Pokud dojde v automatickém režimu ke komunikační chybě, není čekající doklad odstraněn ze vstupního adresáře a při obnovení komunikace se automaticky znovu zpracuje.


5.1 (09.02.2017)
 • V případě komunikační chyby se nově ukládá odesílaná zpráva (při zadání nepovinného parametru). Doposud se zpráva uložila pouze v případě, že komunikace proběhla. Tímto je nyní možné vždy získat BKP a PKP.

Tato úprava je jistou kanibalizací na programu BPM, takže přechod na verzi 5 a výše je dobrovolně placený upgrade v ceně 250 Kč (+ DPH 21%) za verzi exe bez ohledu na počet licencí. Multilicence, držitelé licence BPM a licence BPMF(X) pořízené v roce 2017 zdarma. Pokud tedy např. došlo k pořízení BPMF.exe pro 1 vývojáře a BPMFX.exe pro 5 vývojářů v roce 2016, je cena za upgrade 250 Kč + 250 Kč = 500 Kč (+ DPH 21%). "Dobrovolně placený" znamená, že neprobíhá žádná kontrola, kdo si co stáhl a zda si vyžádal fakturu.


4.6 (29.12.2016)
 • Korektní ošetření některých chybových stavů při špatně zadaných parametrech.

4.5 (13.12.2016)
 • Oprava: v režimu Automat nebyla korektně odchycena chyba špatně zadaného hesla nebo cesty k certifikátu.

Na základě přání uživatelů je možné si napsat o zařazení na informační mail list o nových verzích. V takovém případě bude informace o dostupnosti nové verze proaktivně zaslaná. Je třeba uvést cílový mail a o jaký typ produktu se jedná (DLL a/nebo EXE).


4.4 (05.12.2016)
 • Oprava: v automatickém režimu byl za určitých okolností špatně vygenerován PKPPlain, což se projevilo hláškou, že zpráva nevyhověla kontrole XML schématu.
 • Změna: V případě IO chyby u automatického režimu byl problém korektně reportován volajícímu programu a BPMF(X) se ukončil. Nyní se neukončí a zpracovává další soubory ze vstupního adresáře.

4.3 (04.12.2016)
 • Pokud se pole dat_trzby a/nebo dat_odesl nechají prázdné (=""), doplní program do daného pole hodnotu Now() v offsetovém formátu.
 • Pokud je délka pole dat_trzby kratší, než 20 znaků, předpokládá se, že jde o formát DateTime a program převede string na DateTime Offset, např. "2016-09-19T19:06:37" na "2016-09-19T19:06:37+02:00"

4.2 (02.12.2016)
 • Korektní ošetření případu, kdy se chybně volá BPMF(X) se souborovýní parametry v režimu automat a naopak.

4.1 (01.12.2016)
 • Nová funkcionalita pro automatický režim.


Automatický režim znamená že spuštěný BPMF(X) permanentně monitoruje adresář se vstupními soubory, pokud nějaké nalezne, zpracuje je a odpovědi uloží pod stejným jménem do výstupního adresáře a čeká na další soubory pro zpracování. Tento režim se spustí vytvořením souboru Auto.mat v adresáři kde je i BPMF(X).exe. Odstraněním souboru Auto.mat se ukončí BPMF(X) v režimu automat.
 

Příklad volání:

BPMF "-" C:\eet\EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 eet C:\eet\vstup_dir C:\eet\vystup_dir "https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3" C:\eet\zprava_dir

Pokud je cílem spustit BPMF(X) v batchi a nečekat na jeho ukončení lze použít cmd příkaz Start, tedy

Start BPMF "-" C:\eet\EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 eet C:\eet\vstup_dir C:\eet\vystup_dir "https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3" C:\eet\zprava_dir

3.2 (30.11.2016)
 • Pokud se prvý parametr zadá "-", pak se PKPPlain napočte ze vstupního XML souboru.

Tato úprava platí i pro BPM.exe


2.5 (22.10.2016)
 • Chybová hláška propagovaná z .net je zbavená diakritiky a CrLf.

2.4 (12.10.2016)
 • Nový nepovinný parametr umožňuje zadat výstupní XML soubor, do kterého je uložena odesílaná zpráva.

2.3 (10.10.2016)
 • Nová verze https knihovny pro BPMFX.

2.2 (04.10.2016)
 • Pokud se uvede ve vstupním XML prázdné UUID (uuid_zpravy=""), program UUID vygeneruje a do XML ho vloží.

2.1 (01.10.2016)
 • Chybová hláška Communication error je pro snazší zjišťování problémů rozšířena o text chyby z komunikační knihovny.
 • Při nezadání správného počtu parametrů se do Výstup.xml uloží informace o správném volání BPMF(X).exe.

2.0 (16.09.2016)
 • EXE je zkompilován jako služba, takže je průběh podstatně rychlejší a lze ho volat i přes shell bez zobrazení command okna. Týká se BPM / BPMF / BPMFX.

1.5 (01.09.2016)
 • Chyby jsou uloženy do výstupního souboru v XML. Pokud není BKP/PKP k dispozici, je místo těchto hodnot v souboru *bkp* resp. *pkp*

1.3a (01.09.2016)
 • BPMFX obsahuje novou verzi externí komunikační knihovny pro TLS1.2 (při některých chybových odpovědích z EET došlo k aplikační výjimce Not enough data).

1.3 (01.09.2016)
 • Ošetření případu, kdy je výstupní soubor otevřen jinou aplikací.

1.2 (31.08.2016)
 • V případě komunikační chyby a timeoutu je do výstupního souboru přidán ještě BKP (2. řádek) a PKP (3. řádek).

1.1 (29.08.2016)
 • V případě komunikační chyby a timeoutu je do výstupního souboru místo EET odpovědi uložena chybová hláška Timeout resp. Communication Error.

1.05 (20.08.2016)
 • Ošetření komunikační chyby a timeoutu.

1.0 (15.08.2016)
 • První funkční verze

Go to Top