JADU


   Firma JADU vznikla v roce 1988. Zabývá se vývojem, distribucí a servisem vlastního síťového ekonomického software pro malé a střední organizace, který plně modifikuje dle potřeb uživatele. Základní filosofií je nadstandardní podpora uživatele - instalace na místě, školení, nastavení a modifikace systému, hot line, vzdálený přístup. V současné době používá řešení JADU jak firmy s jedním zaměstnancem tak podniky s miliardovými ročními obraty.


 
JADU
 • Modularita
  Celý systém je modulární. Každá část je samostatně plně funkční, ale teprve použitím automaticky spolupracujících komponent se získá komplexní informace i funkcionalita (např. při spojením fakturace a servisu lze automaticky generovat paušální platby za pronájem zařízení).

 • Usnadnění práce
  Pořizování dat je optimalizované - mnohá pole jsou automaticky předvyplněna, uživatel si může vytvořit a uložit předvyplněné šablony a tím urychlit zadávání dat do systému. Program si pamatuje výběry uživatele a ty pak při vyvolání stejné operace nabízí jako výchozí. Všechny tyto ulehčení jsou vázané na přihlášeného uživatele, tedy každý má své vlastní nastavení.

 • Jazykové mutace
  Protože je systém JADU používán v organizacích s vícejazyčným prostředím byla od počátku vývoje všech modulů zapracována možnost přepínat i za běhu mezi jazykovým verzemi. Standardně je k dispozici čeština, angličtina, němčina a slovenština. Díky tomu, že komunikační jazyk je nezávislý na jádru, lze na přání dodat libovolnou jazykovou verzi prostředí.

 • Podpora
  Stěžejní je pro nás co nejrychlejší reakce na potřeby a přáni uživatelů. Samozřejmostí je hot line a vzdálený přístup (napojení se do systému uživatele přes internet a komunikační program RDP, VNC, pAnywhere, Unibyte, apod.) a okamžité řešení vzniklé situace a to nejen v pracovní době ale i v čase pro uživatele nejpříhodnější, aby případná odstávka systému měla na jeho provoz co nejmenší dopad.

 • Úpravy
  Zajišťujeme zapracování všech legislativních změn do systému automaticky. Přeje-li si uživatel upravit vzhled tiskových sestav, funkcionalitu programu, přidat nebo odebrat pole na formuláři snažíme se toto realizovat co nejrychleji. Koncepce systému umožňuje zachovat jednotné jádro a veškeré úpravy navázat externě. Proto veškeré upgrady zachovávají úpravy a speciality uživatelů.

 • Datový stroj
  JADU byl vyvinut v prostředí DBF pro více uživatelů. Od roku 2000 je k dispozici varianta, kdy za datový stroj slouží Microsft SQL 2000/2005 nebo MSDE/Express s vícevrstvým přístupem. Jedinečnost koncepce umožňuje pouhým přepnutím v reinstalaci zvolit, jaké úložiště dat má JADU používat, není nutné instalovat odlišné verze. Jsme samozřejmě schopni bezeztrátově převést veškerá data z jednoho úložiště dat do druhého.

 • Otevřenost
  Systém umožňuje výměnu dat nejen v tištěné podobě, ale i elektronicky. Samozřejmostí je výstup do HTML, MHTML, PDF, XLS, XML a DBF či odesílání dokladů elektronickou poštou. JADU lze napojit i na různé programy pro pořízení dat, např. různé verze internetbakingů a homebankingů např. ČSOB, KB, ČS, apod. V případě, že zákazník používá systém, který není dosud v JADU podporován, jsme schopni a ochotni komunikaci s ním doprogramovat. Díky provázanosti s MS Office pomocí OLE lze data do těchto programů nejen exportovat, ale i zpracovávat, např. graficky zobrazovat přes MS Excel - samozřejmě plně automaticky bez speciálních nároků na uživatele.

 • Select
  Funkce Select umožňuje uživateli generovat komplexní dotazy na systém, které nejsou běžnými prostředky k dispozici. Ve velmi jednoduchém prostředí pouhým výběrem vytvoří strukturovaný příkaz a po jeho provedení systémem si výsledek uloží v XLS, DBF nebo XML.

Go to Top